Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2014

neverchange
19:07
obudź mnie, kiedy to wszystko się skończy
Reposted fromGirlTiger GirlTiger vianacpanazyciem nacpanazyciem
neverchange
19:07
bo co to za miłość, o którą trzeba prosić?
— żadna
neverchange
19:07
Kiedy spotkałam Cię po raz pierwszy, nawet przez chwilę nie pomyślałam, że będziesz dla mnie tak cholernie ważny. Patrząc na Ciebie nie wiedziałam, że to Twoją twarz będę widzieć, gdy zamknę oczy. Że każda chwila spędzona z Tobą będzie należała do najlepszych chwil spędzonych w moim życiu. A rozmawiając z Tobą, nie wiedziałam, że Twój głos będzie moim ulubionym dźwiękiem. 
Reposted fromuhuhu uhuhu vianacpanazyciem nacpanazyciem
neverchange
19:06
Trzeba brać długie, gorące prysznice Trzeba zmyć z siebie poczucie beznadziei
neverchange
19:06
  Ludzie mają irytujący zwyczaj pamiętania rzeczy, których nie powinni pamiętać.
— Christopher Paolini
Reposted fromIriss Iriss viawerterowska werterowska
neverchange
19:06
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett – Wołanie grobu.
Reposted fromnutt nutt viazapachsiana zapachsiana
neverchange
19:06
4887 6cb5 420
Reposted frompassionative passionative viazapachsiana zapachsiana
neverchange
19:04
Żałuję, że jestem jaka jestem. Że ruszają mnie małe gesty i wymyślone aluzje w cudzych słowach. Żałuję, że ważne jest dla mnie czyjeś zdanie, że liczę się z uczuciami innych. Żałuję, że potrafię zmienić humor tysiąc razy na dzień i że, gdy wkrada się ten najczarniejszy nie umiem go przegonić. Żałuję, że nie potrafię pomagać ludziom, że wciąż myślę o sobie. Żałuję, że nie potrafię głośno i wyraźnie stwierdzić czego chcę i godzę się z tym, co przychodzi. Żałuję, że boję się zostać sama.
— Choś przecież nikt nie jest sam.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viawerterowska werterowska
19:03
My only relief is to sleep. When I’m sleeping, I’m not sad, I’m not angry, I’m not lonely, I’m nothing.
— Jillian Medoff 
Reposted fromerial erial viazapachsiana zapachsiana
neverchange
19:03
(...) ale jeśli ktoś z Was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć.
— C. S. Lewis, "Opowieści z Narnii"
Reposted fromjustinum justinum viazapachsiana zapachsiana
neverchange
19:02
(..) nie ma niczego bardziej przygnębiającego dla człowieka niż przywyknąć do bycia niekochanym, wziąć to za stan naturalny, oczywisty, za regułę, potwierdzaną czasem wyjątkami.
— Wojciech Kuczok "Senność"
Reposted fromchujawa chujawa viamefir mefir
neverchange
18:59
Ciągle pytają, co wziąłem i skąd wziąłem. Wziąłem się w garść, tak po prostu.
— Ras
Reposted frommefir mefir
neverchange
18:59
Czy chciałaś kiedyś zadać komuś pytanie, ale nie zrobiłaś tego, bo w głębi serca wiedziałaś, że nie jesteś w stanie znieść odpowiedzi?
— eh
neverchange
18:57
Ktoś cię krzywdzi, a ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromflesz flesz viazapachsiana zapachsiana
neverchange
18:23
7579 69ea 420
Reposted fromundertow undertow viaMissMurder MissMurder
neverchange
18:20
7225 6498
Reposted frombubububu bubububu viaMissMurder MissMurder
18:20
3990 d155 420
neverchange
18:17
Rozsądna dziewczyna zna swoje limity, Mądra dziewczyna wie że ich nie posiada.
— Marilyn Monroe
Reposted fromnuitlys nuitlys viaMissMurder MissMurder
neverchange
18:16
neverchange
18:16
6364 f0d9 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl